Chatwee

Analityka Chatwee

Chatwee live chat dostarcza szeregu statystyk, które umożliwiają lepsze poznanie Twojej społeczności online. Zakładka Analytics w Dashboard z założenia przedstawia wartości całkowite jednak możesz zastosować czasowy filtr jeżeli interesuje Cię szczególny zakres czasu.

Poniżej wyjaśnione są poszczególne statystyki czata.

  1. Messages sent - całkowita liczba wiadomości wysłanych we wszystkich pokojach.
  2. Total user count - całkowita liczba użytkowników, którzy zalogowali się do czata (uwzględnia ona nieautoryzowanych użytkowników typu guest).
  3. Community members - całkowita liczba autoryzowanych użytkowników, którzy zalogowali się do czata (uwzględnia ona użytkowników typu Single Sign-on, Facebook oraz posiadaczy konta Chatwee).
  4. Total files sent - całkowita liczba plików przesłanych we wszystkich pokojach czata.
  5. Number of private chats - całkowita liczba zainicjowanych rozmów prywatnych.
  6. Number of private messages - całkowita liczba wiadomości wysłanych we wszystkich rozmowach prywatnych.
  7. Instances of reaching user limit - przypadki zablokowania użytkownikowi dostępu do czata, ze względu na osiągnięty limit użytkowników.
  8. Most popular chat room - pokój czata, do którego zalogowało się najwięcej użytkowników. Najprawdopodobniej będzie to Twój domyślny pokój na górze listy.
  9. Most active community member - użytkownik, który wysłał najwięcej wiadomości.

Statystyki czata są jego integralną częścią, dostępną w każdym z planów. Naszym celem jest pomóc Ci śledzić i dostrzegać rozwój Twojej społeczności.

Chatwee analytics