We are sorry. The service is currently down due to maintenance activities. The service interruption will take no more than 30 minutes.
Chatwee

Analityka Chatwee

Chatwee live chat dostarcza szeregu statystyk, które umożliwiają lepsze poznanie Twojej społeczności online. Zakładka Analytics w Dashboard z założenia przedstawia wartości całkowite jednak możesz zastosować czasowy filtr jeżeli interesuje Cię szczególny zakres czasu.

Poniżej wyjaśnione są poszczególne statystyki czata.

  1. Messages sent - całkowita liczba wiadomości wysłanych we wszystkich pokojach.
  2. Total user count - całkowita liczba użytkowników, którzy zalogowali się do czata (uwzględnia ona nieautoryzowanych użytkowników typu guest).
  3. Community members - całkowita liczba autoryzowanych użytkowników, którzy zalogowali się do czata (uwzględnia ona użytkowników typu Single Sign-on, Facebook oraz posiadaczy konta Chatwee).
  4. Total files sent - całkowita liczba plików przesłanych we wszystkich pokojach czata.
  5. Number of private chats - całkowita liczba zainicjowanych rozmów prywatnych.
  6. Number of private messages - całkowita liczba wiadomości wysłanych we wszystkich rozmowach prywatnych.
  7. Instances of reaching user limit - przypadki zablokowania użytkownikowi dostępu do czata, ze względu na osiągnięty limit użytkowników.
  8. Most popular chat room - pokój czata, do którego zalogowało się najwięcej użytkowników. Najprawdopodobniej będzie to Twój domyślny pokój na górze listy.
  9. Most active community member - użytkownik, który wysłał najwięcej wiadomości.

Statystyki czata są jego integralną częścią, dostępną w każdym z planów. Naszym celem jest pomóc Ci śledzić i dostrzegać rozwój Twojej społeczności.

Chatwee analytics